Historie

Op 20 oktober 2005 is de Alumnivereniging Bijzondere Chemici VU (ABC-VU) opgericht. Dit is de alumnivereniging van de Afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De naam van de vereniging is gebaseerd op het boek Bijzondere Chemie, dat gaat over de geschiedenis van de scheikunde aan de Vrije Universiteit. Het boek verscheen in 2005 bij het 75-jarig bestaan van scheikunde aan de VU.

Doelstellingen

De alumnivereniging stelt zich twee doelen.

In de eerste plaats is dat de bevordering van de de band tussen de alumni. Ze doet dit door jaarlijks een bijeenkomst te organiseren waar informatie over verleden en heden van de scheikunde aan de VU kan worden uitgewisseld. Deze bijeenkomsten hebben een hoog reüniekarakter.

Een tweede doelstelling is de bevordering van het onderwijs en het onderzoek binnen de Afdeling Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen in de breedste zin. Daarbij streeft zij naar de betrokkenheid van de alumni bij de lopende activiteiten, o.a. door het geven van lezingen, het bemiddelen in excursies voor studenten en het creëren van stageplaatsen voor masterstudenten.

Het ABC onderhoudt nauwe banden met de studievereniging VCSVU.